Tygodnik Powszechny

Tygodnik Powszechny – ukazujący się od 1945 roku tygodnik katolicki o tematyce społeczno-kulturalnej, założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę. W 1953 roku pismo zamknięto z powodu odmowy opublikowania w numerze z 8 marca nekrologu Stalina, a jego wydawanie wznowiono w grudniu 1956 roku. Po 1956 roku na jego łamach publikowali m.in. Karol Wojtyła, Władysław Bartoszewski, Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert. Pismo było uważane za jedyny niezależny głos środowiska tzw. inteligencji katolickiej. Współpracowało z KOR, współtworzyło „Solidarność”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego wydawanie pisma zostało na kilka miesięcy zawieszone. Wieloletnim redaktorem naczelnym pisma był Jerzy Turowicz, po jego śmierci w 1999 roku zastąpił go ksiądz Adam Boniecki. W kwietniu 2007 roku 49% udziałów w „Tygodniku Powszechnym” objęła Grupa ITI, a w 2008 roku stała się udziałowcem większościowym posiadającym 53% udziałów. Tygodnik Powszechny stara się godzić wartości liberalizmu z zasadami wiary, prezentuje otwarty, ekumeniczny nurt polskiego katolicyzmu. Tygodnikowi przypisywano również reprezentowanie po 1989 roku tylko jednego środowiska politycznego, czyli Unii Demokratycznej, a potem Unii Wolności.

« Powrót do Leksykonu