Akcja N

Akcja N – polegała na szeregu działań dywersyjno-propagandowych prowadzonych przez Armię Krajową wśród Niemców od kwietnia 1941 do kwietnia 1944 roku. Za Akcję N odpowiadał Samodzielny Podwydział N Biura Informacji i Propagandy Związku Walki Zbrojnej AK. Kierował nim Tadeusz Żenczykowski ps. „Kania”. Akcja N stanowiła oddzielny dział walki psychologicznej z okupantem. Prowadzono ją poprzez specjalne konspiracyjne pisma i ulotki w języku niemieckim. Miały wywołać wrażenie, że są dziełem niemieckich grup antyhitlerowskich. Podobne działania prowadzono też przeciwko Sowietom w ramach Akcji Antyk.

Zobacz więcej: propaganda AK.

« Powrót do Leksykonu