Żenczykowski Tadeusz

Tadeusz Żenczykowski ps. „Kania” – ur. 2 stycznia 1907 r. w Warszawie, zm. 30 marca 1997 r. w Londynie, polski prawnik, działacz polityczny i publicysta. Od listopada 1938 roku był posłem na Sejm V kadencji z listy Obozu Zjednoczenia Narodowego. We wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Warszawy, po ucieczce z niemieckiej niewoli był organizatorem i przewodniczącym konspiracyjnego Związku Odbudowy Rzeczypospolitej. Od 1940 roku pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Kierował Akcją N, a od 1943 roku był kierownikiem Akcji Antyk, zajmującej się propagandą antysowiecką.

Brał udział w Powstaniu warszawskim, pełniąc funkcję szefa Wydziału Propagandy AK. Po upadku Powstania znalazł się w niewoli niemieckiej, po uwolnieniu został redaktorem konspiracyjnego pisma antykomunistycznego „Głos Wolności”. W listopadzie 1945 roku opuścił kraj. Na emigracji prowadził działalność polityczną i publicystyczną. Był autorem wielu prac historycznych.

« Powrót do Leksykonu