Grajewski Andrzej

Andrzej Grajewski – ur. 8 października 1953 r. w Bielsku-Białej, polski politolog, były członek Kolegium IPN z rekomendacji AWS, współprzewodniczący Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Związany od 1981 roku z redakcją tygodnika „Gość Niedzielny”. Był członkiemSolidarności” od 1980 roku. W drugiej połowie lat 90. należał do Ruchu Stu i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego.

Jak podaje Leszek Szymowski w książce „Media wobec bezpieki”, w 1992 roku Andrzej Grajewski nawiązał kontakt z WSI. Jego akta konsultanta o pseudonimie „Muzyk” liczą 105 stron i zawierają m.in. pokwitowania odbioru pieniędzy, wykaz osób prowadzących sprawę oraz osób znających sprawę i korzystających z jego teczki. Są tam takie nazwiska jak płk Krzysztof Łada, płk Konstanty Malejczyk i płk Marek Dukaczewski. Jako powód podjęcia współpracy podał inspirację ówczesnego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Bronisława Komorowskiego.

Był ekspertem ds. Rosji i rosyjskich służb specjalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Miał być też przydatny w akcjach dezinformacyjnych oraz pomagać w publikowaniu artykułów korzystnych dla WSI. Polecono mu też wyszukiwanie i typowanie kandydatów do współpracy z WSI, którzy mieliby działać również w środowisku dziennikarskim. WSI finansowało też jego wyjazdy na konferencje naukowe w kraju i zagranicą.

« Powrót do Leksykonu