Steffen Rafał

Rafał Steffen – absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz elitarnych studiów Bezpieczeństwa Narodowego organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadacz tytułu MBA z dziedziny Marketingu i Finansów na rynkach Międzynarodowych uzyskany w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych i Erasmus University. Był prezes Polskiej Agencji Informacyjnej, doradca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Leasingowego SA. Dyrektor Gabinetu Ministra Szefa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych Lecha Nikolskiego.

Jego nazwisko znalazło się w aneksie nr 16 do raportu WSI, ujawniającym osoby współpracujące niejawnie z żołnierzami WSI w zakresie działań wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP. Za upublicznienie jego nazwiska, Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał prawomocnym wyrokiem ministrowi obrony narodowej przeprosić Rafała Steffena. Publikacje przeprosin miały pojawić się w dzienniku Rzeczpospolita i „Parkiet”.

« Powrót do Leksykonu