Bateria wojskowa

Bateria wojskowa – pododdział stanowiący zazwyczaj część składową dywizjonu lub pułku artylerii np. bateria artylerii przeciwlotniczej lub rakiet. Jest ona uzbrojona w działa samobieżne, holowane lub wyrzutnie rakiet. Składa się zwykle z pododdziału dowodzenia i plutonów ogniowych. Rozmieszcza się ją na jednym stanowisku ogniowym lub plutonami, niekiedy nawet poszczególnymi działonami. Może wykonywać jedno lub więcej zadań ogniowych, zależnie od liczby dział i rodzaju amunicji. Może strzelać z zakrytych lub odkrytych stanowisk ogniowych. Może też oznaczać pododdział dowodzenia lub rozpoznania i obsługi.

Zobacz więcej: słownik wojskowy.

« Powrót do Leksykonu