Kompania

Kompania (bateria wojskowa, eskadra, szwadron) – pododdział wojska liczący od 60 do 110 żołnierzy, podoficerów i oficerów. Składa się zazwyczaj z pododdziału dowodzenia, 3-4 plutonów zasadniczego rodzaju wojsk, ewentualnie plutonu wsparcia. Zazwyczaj trzy, rzadziej dwie lub cztery kompanie wchodzą w skład batalionu. Kompanie czasami mogą wchodzić w skład pułku, a nawet brygad czy dywizji. Etatowym dowódcą kompanii (baterii baterii) jest oficer w stopniu kapitana.

Zobacz więcej: słownik wojskowy.

« Powrót do Leksykonu