Janusz Jan

Jan Janusz ps. „Siekiera” – ur. 25.07.1925 r. w Krakowie, zm. 27.11.1980 r. tamże, Żołnierz Wyklęty, członek AK i oddziału Józefa Kurasia ps. „Ogień”. Po II wojnie światowej, gdy otrzymał powołanie do LWP, postanowił przyłączyć się do podziemia antykomunistycznego. Został wyznaczony przez Józefa Kurasia na dowódcę oddziału działającego w Krakowie. Jego oddział przeprowadził szereg akcji na terenie Krakowa, Katowic, Chorzowa oraz w powiecie miechowskim. Najbardziej znaczącą akcją było rozbicie więzienia św. Michała w Krakowie i uwolnienie z niego 64 więźniów. Akcja przeprowadzona została 18 sierpnia 1946 roku, w centrum miasta, w środku dnia.

Został przypadkowo aresztowany 13 września 1946 roku, poddany torturom UB, które wydobyło z niego część informacji pozwalających aresztować kolejnych 10 członków oddziału. Wyrokiem komunistycznego Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie został skazany na dwukrotną karę śmierci. Na podstawie amnestii zmniejszono mu wyrok do 15 lat więzienia, ostatecznie na wolność wyszedł w 1956 roku.

« Powrót do Leksykonu