Bronisław Komorowski (ur. 1889)

Kiądz Bronisław KomorowskiBronisław Komorowski – urodzony 25 maja 1889 w Barłożnie, zamordowany 22 marca 1940 w Stutthofie – błogosławiony Kościoła katolickiego, polski duchowny katolicki oraz działacz polskiego ruchu narodowego w przedwojennym Gdańsku. Bronisław w wieku szkolnym był członkiem filaretów. Po gimnazjum wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie (dziś: Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie). Oprócz działalności kościelnej, ksiądz Bronisław Komorowski prowadził w Gdańsku działalność społeczno-polityczną wśród Polaków. Dzieci podczas katechez uczyły się od niego polskiej historii oraz języka.

Był współzałożycielem Towarzystwa Budowy Kościołów Polskich (1923) mającego być przeciwwagą dla lokalnych kościołów katolickich obsadzonych przez duchowieństwo niemieckie. Działalność ks. Komorowskiego i Towarzystwa doprowadziły do przyznania byłej ujeżdżalni wojskowej we Wrzeszczu, którą następnie przebudowano na kościół św. Stanisława Biskupa. Kościół ten stał się jednym z centrów polskości w Wolnym Mieście Gdańsku i centralnym miejscem osiedla zamieszkanego głównie przez Polaków („Polenhof”). 1 września 1939 został aresztowany, pobity i uwięziony w Gdańsku w Victoriaschule, następnie Niemcy umieścili go w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Został zamordowany wraz z kilkudziesięcioma działaczami polskimi w Wielki Piątek 22 marca 1940 w lasach koło obozu.

Więcej: Ksiądz Bronisław Komorowski

« Powrót do Leksykonu