Wałbrzych

Wałbrzych – miasto w województwie dolnośląskim, leży na Pogórzu Zachodniosudeckim i Sudetach Środkowych w pasmie Gór Wałbrzyskich, nad rzeką Pełcznicą. Miejscowość istniała już w 1191 roku, za księcia śląskiego Bolesława Wysokiego. W 1392 roku znalazło się pod panowaniem Czech, a w 1526 roku weszło w skład państwa Habsburgów austriackich. W 1742 roku Wałbrzych, wraz z większością Śląska, wcielony został do Prus. Przełom dla miasta stanowił wiek XIX i początek XX, kiedy to miał miejsce bardzo dynamiczny rozwój istniejących i nowo powstałych gałęzi przemysłu. Wałbrzych przeżył okres intensywnej urbanizacji, przeradzając się w duży ośrodek przemysłowy.

Z racji swojego górzystego położenia, dużej ilości lasów oraz dobrze rozwiniętej infrastruktury przemysłowej i miejskiej, jak i bliskości granicy, Włabrzych miał się stać siedzibą oraz ośrodkiem badań naukowych III Rzeszy. Prawdopodobnie miała być to główna siedziba Adolfa Hitlera mieszcząca się w zamku Książ. Już podczas wojny budowano tutaj potężne tunele podziemne. Do końca nie jest wyjaśnione, do czego miały służyć potężne podziemne budowle na terenie Wałbrzycha i duża ilość schronów. Po II wojnie światowej, miasto w ramach Ziem odzyskanych zostało przyznane Polsce.

Zobacz więcej: Wałbrzych.

« Powrót do Leksykonu