Ceremonia

Ceremonia – pojęcie z zakresu kultury i religii; jest to podjęty obrzęd bądź też rytuał, gdzie same czynności z nim związane są zbijane na drugi plan z powodu formy obrzędu.

Przeważa skupienie się na gestach, muzyce, dekoracjach. Uczestniczenie w ceremonii ma raczej charakter symboliczny.

« Powrót do Leksykonu