Chrzest Polski

Chrzest Polski – nazwa dla procesu chrystianizacji, który rozpoczął się z chrztem pierwszego władcy Polski, Mieszka I, w 966 roku. Poprzez przyjęcie chrztu oraz ślub z Dobrawą Przemyślidką Mieszko włączył swoje państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej. Do kraju przybywali duchowni, którzy wtedy jako jedyni potrafili czytać i pisać oraz znali łacinę, którą posługiwano się w kontaktach międzynarodowych. Wznoszono kościoły i klasztory, które były ośrodkami życia intelektualnego. Księża przekazywali też wiedzę na temat uprawy roli. Proces chrystianizacji trwał do XIII wieku.

Zobacz więcej: Chrzest Polski.

« Powrót do Leksykonu