Szadaj Jakub

Jakub SzadajJakub Szadaj – r. 1948 r. w Gdańsku, polski działacz społeczności żydowskiej, działacz opozycyjny i antykomunistyczny w okresie PRL. Był założycielem i przywódcą Gdańskiej Młodzieżowej Grupy Wywiadowczej. Został za to aresztowany 3 kwietnia 1968 roku i skazany, na fali antysemickich nastrojów po wydarzeniach marcowych, na 10 lat więzienia.

Wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 stycznia 1992 roku został całkowicie oczyszczony z zarzutów postawionych mu w 1968 roku. W 1993 roku reaktywował i od tego czasu przewodniczył Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku.  W 1999 roku został wykluczony ze Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich i założył w Niezależną Gminę Wyznania Mojżeszowego, której został obecnie przewodniczącym.

« Powrót do Leksykonu