Dyslokacja

Dyslokacja – rozmieszczenie wojsk na określonym terytorium lub okrętów marynarki wojennej w portach i bazach. Celem dyslokacji jest zabezpieczenie granic państwa oraz zapewnienie przeprowadzenia sprawnej mobilizacji i rozwinięcia operacyjnego wojsk na wypadek wojny, jak również zabezpieczenie ważniejszych kierunków strategicznych i operacyjnych oraz środków o znaczeniu wojskowym lub administracyjno-gospodarczym w czasie wojny. Uwzględnia się w niej m.in. stopień zagrożenia poszczególnych kierunków, warunki ekonomiczne, geograficzne, etnograficzne i inne.

« Powrót do Leksykonu