Dyrektywa

Dyrektywa – pisemne ustalenia lub wskazówki wydawane przez dowódców wyższych szczebli dowodzenia siłami lądowymi. Określa się w niej cel działania, sposób jego osiągnięcia oraz zadania dla wykonawców i terminy ich realizacji. Stanowi podstawowy dokument rozkazodawczy, regulujący dziedziny działalności sił zbrojnych w dłuższym czasie

« Powrót do Leksykonu