Dywersja

Dywersja – 1) wszelka działalność zmierzająca do zakłócenia życia politycznego i administracyjno-gospodarczego państwa oraz osłabienia jego potencjału militarnego, prowadzona dla osiągnięcia pośrednich celów politycznych, ekonomicznych i wojennych; 2) działania bojowe lub propagandowe prowadzone na zapleczu kraju lub na tyłach wojsk przeciwnika w celu osłabienia stanu polityczno-moralnego, wywołania paniki, zdezorganizowania zaopatrzenia materialnego, zakłócenia ciągłości pracy

« Powrót do Leksykonu