Wajda Andrzej

Andrzej WajdaAndrzej Wajda – ur. 6 marca 1926 w Suwałkach, polski reżyser filmowy i teatralny. Jest synem Jakuba Wajdy, który zginął podczas II wojny światowej. Andrzej Wajda jednak mija się z prawdą na temat śmierci swojego ojca w Katyniu. Jak podaje Leszek Szymowski w książce „Media wobec bezpieki” na liście zamordowanych w Katyniu znajduje się nazwisko Karola Wajdy, który nie ma nic wspólnego z rodziną reżysera. W 1949 roku złożył podanie do Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, w którym napisał, że chciałby uprawiać sztukę która „jest najważniejsza, przy przekształcaniu człowieka do nowego ustroju”. Był już wtedy członkiem PZPR.

Po ukończeniu szkoły filmowej w Łodzi, gdy w latach 60. stał się popularny i zaczął wyjeżdżać za granicę stał się obiektem zainteresowania SB, która założyła sprawę rozpracowania go, miała ona kryptonim „Luminarz”. Inwigilacja ta nasiliła się zwłaszcza po filmie „Człowiek z marmuru” i w latach 80., gdy Wajda współpracował z opozycją antykomunistyczną. W 1989 roku w mieszkaniu Wajdy podpisano pierwszą umowę dotyczącą wydawania „Gazety Wyborczej”. Stał się on jednym z założycieli Agory.

« Powrót do Leksykonu