Euratom

Europejska Wspólnota Energii Atomowej, Euratom – jest to jedna z trzech organizacja składająca się na Wspólnotę Europejską, która została powołana do życia na mocy traktatów rzymskich (Euratom powstał jeszcze w 1955 roku).

Euratom ma odrębną od UE osobowość prawną, ponieważ nie połączył się z tą paneuropejską organizacją, w przeciwieństwie do Wspólnoty Europejskiej. Celem Euratomu było wspieranie współpracy w zakresie energii atomowej, która w momencie powstania organu była uznawana za rewolucyjne i przyszłościowe źródło energii.

« Powrót do Leksykonu