Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE – jest to instytucja sądownicza UE i Euratomu, funkcjonująca na zasadach sądu międzynarodowego oraz krajowego.

Orzeczenia TSUE wykraczają swoim znaczeniem poza dane, jednostkowe postępowania, a państwa UE muszą przestrzegać orzeczeń TSUE. Organ został ustanowiony 23 lipca 1952 roku dzięki podpisaniu go przez członków EWWiS. TSUE jest jedyną instytucją UE, która działa nieustannie od 1952 roku.

« Powrót do Leksykonu