traktaty rzymskie

traktaty rzymskie – jest to nazwa ogólna dwóch dokumentów o charakterze umowy międzynarodowej, podpisanych przez RFN, Francję, Włochy, Holandię, Belgię oraz Luksemburg.

Dokumenty zostały podpisane 25 marca 1957 roku w Rzymie. Pierwsza umowa ustanawiała EWG, a druga Euratom. Postanowienia traktatu były następnie wielokrotnie zmieniane, m.in. przepisami traktatu z Maastricht oraz traktatu lizbońskiego. Traktaty rzymskie weszły w życie 1 stycznia 1958 roku.

« Powrót do Leksykonu