Eurokonstytucja

Eurokonstytucja (Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, TKE) – umowa międzynarodowa podpisana 20 października 2004 roku, w Rzymie, przez państwa będące członkami Unii Europejskiej.

Projekt Eurokonstytucji był opracowywany przez Konwent Unii Europejskiej, którego efektem prac jest liczący blisko 300 stron dokument zaakceptowany następnie przez Radę Europejską 18 czerwca 2004 roku. Ponieważ umowa nie została ratyfikowana przez wszystkie jej strony nie weszła w życie. Uznanie dokumentu przez wszystkie państwa UE miało na celu rzekome wzmocnienie współpracy państw członkowskich przy prowadzeniu wspólnej polityki zagranicznej, w tym postulowano powołanie europejskiego Ministra Spraw Zagranicznych.

Traktat rozbudowywał także instytucje europejskie i z tej racji jego krytyce podnosili fakt, że de facto odbiera on krajom suwerenności i skupia całą władzę w rękach Unii Europejskiej. Ponadto zwracano uwagę, że nowy podział głosów różniący się od tego z traktatu nicejskiego jest korzystniejszy dla dużych państw UE, a traciłyby na nim mniej ważne państwa UE. Obecnie proces ratyfikacji, który zakładał podpisanie dokumentu przez 28 krajów członkowskich został „zamrożony”. Traktat na drodze referendum odrzucono we Francji i Holandii.

« Powrót do Leksykonu