Gruberski Feliks

Feliks Gruberski – ps. „Artur”. Z zawodu był nauczycielem do wybuchu wojny pracował w szkole w powiecie konińskim. Od 1940 roku w konspiracji, w 1941 roku zaprzysiężony w szeregi ZWZAK. W 1942 roku udało mu się uniknąć aresztowania, na rok traci kontakt ze strukturami konspiracyjnymi z powodu licznych aresztowań na terenie Konina i okolic. Od grudnia 1943 w AK, zostaje komendantem Obwodu Konin AK, funkcję tę pełnił aż do wkroczenia Armii Czerwonej do Wielkopolski.

Po wojnie pracuje w zawodzie nauczyciela i jednocześnie prowadzi działalność konspiracyjną, próbuje odbudować struktury AK Konin. Tworzy organizację wchodzącą w skład KWP na terenie Wielkopolski. Organizacja ta nosiła nazwę Kierownictwo Walki z Bezprawiem i obejmowała teren powiatu konińskiego. W styczniu 1946 roku przemianowano nazwę organizacji na Konspiracyjne Wojsko Polskie- Batalion Pociąg. Pod swoją komendą mógł mieć nawet 500 osób. 11 maja 1946 roku Feliks Gruberski zostaje aresztowany przez UB w Grudziądzu, zostaje skazany na śmierć prze Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu. wyrok wykonano 31 stycznia 1947 roku w Poznaniu.

« Powrót do Leksykonu