Majewski Jan Rudolf

Rudolf Jan Majewski – ps. „Roman”, „Leśniak”. Urodzony 8 września 1901 roku w Tomaszowie Mazowieckim. W 1920 roku powołany do Wojska Polskiego, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku walczył w stopniu kapitana. W okresie okupacji najpierw działał w konspiracji we Lwowie, a od jesieni 1941 roku w Stanisławowie, gdzie pełnił służbę szefa sztabu Okręgu ZWZ AK w stopniu majora. 10 listopada 1942 roku został aresztowany przez Niemców wraz z liczną grupą czołowych konspiratorów w Okręgu. W wyniku zastosowania fortelu został zwolniony z więzienia i natychmiast zbiegł do Lwowa i był poszukiwany przez Gestapo. Przez jakiś czas ukrywał się w Warszawie. Wiosną 1943 roku przeniesiony do Obwodu Rawa Mazowiecka, następnie w Inspektoracie Piotrkowskim. 1 sierpnia 1944 roku został mianowany dowódcą I batalionu 25 pułku piechoty AK, jednostkę rozformowano w listopadzie 1944 roku na odziały partyzanckie.

Po wojnie mjr Majewski przez jakiś czas ukrywał się, a następnie latem 1945 roku przeniósł się z żoną na ziemie odzyskane i zamieszkał pod Międzyrzeczem. W październiku 1945 roku ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną AK w Warszawie. W styczniu 1946 roku współtworzył Związek Byłych Partyzantów „Warta”. 9 listopada 1946 roku aresztowany, otrzymał wyrok 7 lat więzienia, na mocy amnestii skrócony o połowę. Karę odbywał w ciężkim więzieniu we Wronkach. 5 stycznia 1949 roku na piętnaście miesięcy przed odbyciem wyroku został w więzieniu zamordowany w niejasnych okolicznościach.

« Powrót do Leksykonu