Kempiński Jan

Jan Kempiński – ps. „Błysk”. Urodzony 4 lutego 1921 roku w Jaskółkach koło Ostrowa Wielkopolskiego. Od grudnia 1939 roku w konspiracji, w ZWZAK. Po wejściu Sowietów nie złożył broni. Dowodził oddziałem podlegającym Inspektoratowi Ostrowskiemu Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Warta”. Przeprowadził szereg udanych akcji przeciwko komunistycznemu aparatowi terroru, między innymi w październiku 1945 roku pod Pleszewem rozbił grupę operacyjną UB i MO z Jarocina. Akcje zbrojne podejmował przede wszystkim w celu odbijania więźniów AK przetrzymywanych w ubeckich więzieniach. Zdobył i rozbroił kilka posterunków MO. Aresztowany przez UB w grudniu 1945 roku i skazany na karę śmierci, zamordowany 21 czerwca 1946 roku w kazamatach poznańskiego UB lub w Lasku Dębińskim, gdzie prawdopodobnie pochowano jego ciało.

« Powrót do Leksykonu