Gdańska Młodzieżowa Grupa Wywiadowcza

Gdańska Młodzieżowa Grupa Wywiadowcza – nielegalna gdańska antykomunistyczna organizacja działająca w latach 1967–1968. Jej twórcą i przywódcą był Jakub Szadaj. Członkowie składali przysięgę organizacyjną, zajmowali się tworzeniem plakatów i kolportażem wierszy-ulotek o treści antykomunistycznej, porozumiewali się za pomocą skrzynek kontaktowych. Grupa została rozbita 30 kwietnia 1968 roku. Jej lider, który był pochodzenia żydowskiego, został na fali nastrojów antysemickich po wydarzeniach marcowych, skazany na 10 lat więzienia.

« Powrót do Leksykonu