Dobrzański Jan

Jan Dobrzański (ur. 30 grudnia 1901 w Wierzblanach, zm. 5 lipca 1997 w Lublinie) – polski historyk wychowania i pedagog.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Specjalizował się w historii oświaty i wychowania. Był profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był czołowym polskim historykiem wychowania oraz jednym z organizatorów nauki i powojennego szkolnictwa wyższego w Lublinie. Rozprawę habilitacyjną przeprowadził na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1946 roku. W 1949 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego KUL. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

« Powrót do Leksykonu