Konstytucja marcowa

Konstytucja marcowa – uchwalona została 17 marca 1921 roku, a opublikowano ją 1 czerwca 1921 roku. Mimo jej uchwalenia, wiele jej postanowień weszło w życie po wyborach do parlamentu w 1922 roku i wyborze prezydenta. Była to pierwsza nowoczesna polska konstytucja. Wprowadzała egalitarny ustrój republiki demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów.

Władzę zwierzchnią przyznawała Narodowi, który nie sprawował jej sam, lecz za pośrednictwem specjalnych organów, zgodnych z trójpodziałem władz. Do najistotniejszych punktów Konstytucji marcowej należała likwidacja oraz całkowity zakaz jakichkolwiek przywilejów stanowych i ich oznak, czyli herbów. Konstytucja marcowa obowiązywała do 23 kwietnia 1935 roku.

« Powrót do Leksykonu