Zgromadzenie Narodowe

Zgromadzenie Narodowe – organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów obradujących wspólnie. W Polsce pierwszy raz zostało wpisane do Konstytucji marcowej. Likwidowała je Konstytucja kwietniowa. Zgromadzenie Narodowe zostało wprowadzone ponownie do polskiego systemu organów władzy w 1989 roku. W dniu 19 lipca 1989 roku dokonało wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL.

Zgromadzenie Narodowe jest zwoływane jedynie do wypełnienia którejś z kompetencji określonych w Konstytucji: przyjęcia przysięgi prezydenckiej, uznania trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, postawienia prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, wysłuchania orędzia prezydenta RP skierowanego do Zgromadzenia Narodowego, uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Narodowego.

« Powrót do Leksykonu