Rada Obrony Państwa

Rada Obrony Państwa – nadzwyczajny i tymczasowy organ parlamentarno-rządowy powołany do życia przez Sejm Ustawodawczy ustawą z 1 lipca 1920 roku, który działał do 1 października 1920 roku. Rada mogła decydować we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem i zakończeniem wojny oraz zawarciem pokoju. Ograniczała tym samym zakres władzy Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa.

« Powrót do Leksykonu