Komitet Samoobrony Społecznej KOR

Komitet Samoobrony Społecznej KOR (KSS KOR) – polska organizacja opozycyjna funkcjonująca od 29 września 1977 do 23 września 1981 roku. Organizacja powstała po uwolnieniu z aresztu w lipcu 1977 roku członków Komitetu Obrony Robotników, kiedy cel dla którego KOR został powołany został osiągnięty.

KSS KOR zamierzał w dalszym ciągu udzielać pomocy osobom represjonowanym po czerwcu 1976 roku, ale rozszerzył też swoją działalność o takie działania jak: walka z represjami stosowanymi z powodów politycznych, światopoglądowych, wyznaniowych, rasowych, walka z łamaniem praworządności i pomoc pokrzywdzonym w jej wyniku, walka o instytucjonalne zabezpieczenie praw i wolności obywatelskich, popieranie i obrona wszelkich inicjatyw społecznych zmierzających do realizacji praw człowieka i obywatela.

« Powrót do Leksykonu