Szenborn Ludwik

Ludwik Szenborn właściwie Ludwik Schönborn – ur. 25 sierpnia 1915 r. w Rzeszowie, zm. 1 lipca 1990 r. w Rzeszowie, funkcjonariusz UB, podpułkownik LWP. Przed II wojną światową był członkiem MOPR, KZMP i PPS. Za antypolską działalność był trzykrotnie aresztowany, trafił na kilkanaście miesięcy do więzienia. W czasie wojny znalazł się w szeregach GL, był sowieckim agentem, co potwierdził kontrwywiad AK. 12 maja 1943 roku został aresztowany za działalność na rzecz sowieckiego wywiadu, był więziony w kilku niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych. Po uwolnieniu i powrocie został II sekretarzem Komitetu Miejskiego PPR w Rzeszowie. Od 21 listopada 1946 roku został zastępcą kierownika Sekcji I Wydziału V WUBP w Rzeszowie.

W latach 1946-1947 brał udział w walkach z antykomunistycznym podziemiem niepodległościowym. Od 1954 roku pełnił funkcję szefa Miejskiego UBP w Warszawie, a od 1952 roku był kierownikiem jednej z najbardziej okrutnych, a zarazem tajnych ubeckich katowni, więzienia w Miedzieszynie pod Warszawą. Podczas śledztw stosował wobec przesłuchiwanych tortury fizyczne i psychiczne. Uwięzieni w Miedzieszynie nie wiedzieli gdzie się znajdują, nie przedstawiano im powodu aresztowania ani aktu oskarżenia. W 1956 roku został zwolniony z bezpieki, sprawę przeciwko niemu o stosowanie przemocy fizycznej umorzono.

« Powrót do Leksykonu