Skulbaszewski Antoni

Antoni Skulbaszewski – ur. 29 stycznia 1915 r. w Peregonomce koło Kijowa, zm. w 1990 r. w Kijowie, pułkownik Armii Czerwonej, naczelny prokurator wojskowy. W Armii Czerwonej służył od 1935 roku, w 1937 roku skończył szkołę oficerską NKWD w Kijowie i otrzymał stopień pułkownika. Uczestniczył w napaści ZSRS na Finlandię, a następnie w walkach niemiecko-sowieckich. Został oddelegowany do LWP, gdzie był kolejno oficerem śledczym, prokuratorem, a w latach 1945-1948 zastępcą i od 1948 do 1950 roku, naczelnym prokuratorem wojskowym. W latach 1950-1954 był zastępcą szefa Głównego Zarządu Informacji Wojskowej. Kierował osobiście sprawą Stanisława Tatara i jej pochodnym. Stosował brutalne przesłuchania. W 1954 roku został odwołany do ZSRS, Ze względu na miejsce zamieszkania w Kijowie oraz obowiązujące na Ukrainie przedawnienie znajdował się on poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości.

« Powrót do Leksykonu