Szot Stanisław

Stanisław Szot – ur. 12 kwietnia 1917 r. w Opoce, zm. 8 września 2008 r., pułkownik LWP, komunistyczny partyzant. Ukończył tylko szkołę podstawową, pracował jako magazynier. Od 1935 roku członek KZMP. W latach 1942–1944 w oddziałach GL i AL, zajmował się przekształcaniem GL w AL na Lubelszczyźnie, członek tamtejszych okręgowych władz PPR. W 1944 roku został szefem lubelskiej bezpieki. Funkcję tę pełnił kilka miesięcy, jednak w tym czasie PUBP na Lubelszczyźnie aresztowały 4954 osoby. Po odejściu z WUBP w Lublinie został kierownikiem WUBP w Poznaniu i szefem grupy operacyjnej na województwo poznańskie, a następnie zastępcą kierownika Wydziału do Walki z Bandytyzmem MBP. W latach 60. był attaché wojskowym przy ambasadzie PRL w Rumunii, a potem w Chinach.

« Powrót do Leksykonu