lumpenproletariat

lumpenproletariat (z niemieckiego – obszarpańczy proletariat) – w ujęciu socjologicznym jest to warstwa osób, która znajduje się na marginesie społecznym, co jest wynikiem funkcjonowania w społeczeństwie kapitalistycznym.

Lumpenproletariat to osobniki żyjące w skrajnej biedzie, niewykształcone i z tej racji trwale bezrobotne. Autorem pojęcia są Karol Marks i Fryderyk Engels, którzy precyzowali, że przez Lumpenproletariat rozumieją grupę ludzi odrzuconych i wykluczonych przez pozostałe klasy społeczne.

Alfonsi, kataryniarze, żebracy, oszuści, naciągacze i różnej maści kryminaliści to wg. Fryderyka Engelsa i Karola Marksa właśnie lumpenproletariat – autorzy pojęcia twierdzili, że bezmyślnie popiera on burżuazję, ponieważ jest od niej uzależniony. Z racji pasożytowania na burżuazji lumpenproletariat często był zadowolony ze swojego położenia. Do Lumpenproletariatu jako rdzenia przyszłej rewolucji odwoływała się Frakcja Czerwonej Armii.

« Powrót do Leksykonu