Marksizm

Marksizm („socjalizm naukowy”) – wywodzący się z myśli Karola Marksa (w mniejszym stopniu Fryderyka Engelsa) światopogląd społeczno-polityczno-gospodarczy.

Marks nazywał swoją teorię materializmem historycznym i twierdził, że istotą marksizmu jest teza, że to „byt określa świadomość” – czyli, że potrzeby duchowe są wynikiem potrzeb materialnych. Według Marksa problemy polityczne, kulturalne i „życiowe” są rzeczą drugorzędną w konfrontacji z problemami ekonomicznymi. Marksizm zakładał nieustanną walkę klas, gdzie rozwiązaniem problemu mogło być tylko pokonanie całkowite jednej ze stron przez drugą. Ideologia ta ciężko krytykowała kapitalizm oraz potrzebę i istotę religii. Marks nazywał ją „opium ludu”.

« Powrót do Leksykonu