Materializm historyczny

Materializm historyczny – teoria marksizmu zajmująca się jego wcielaniem w obszarze nauk społecznych oraz historii.

Zakłada, że stosunki polityczne oraz ideologiczne są pierwotnymi stosunkami między ludźmi i określają one wszelkie inne relacje międzyludzkie i społeczne. Materializm historyczny poruszał takie zagadnienia marksizmu, jak walka klas czy teoria bytu i świadomości.

« Powrót do Leksykonu