Herezja

Herezja (łac. heresis – wybór) – poglądy religijne uznawane za sprzeczne z oficjalną, głoszoną przez Kościół katolicki doktryną.

Za heretyków uznawani byli wszyscy ci, którzy odrzucali naukę głoszoną przez Kościół katolicki. Pod wpływem głoszonych herezji wykształciły się na przestrzeni wieków różnorakie ruchy religijno-społeczne, które często prowadziły do rewolucji o charakterze antyklerykalnej. Kościół walczył z herezją przeróżnymi sposobami, od prób przekonania odstępców po nakładanie anatemy (klątwy) czy stosowanie inkwizycji.

« Powrót do Leksykonu