Wybraniec Mieczysław

Mieczysław Wybraniec – ur. w 1923 r. w Bzowcu, w powiecie krasnostawskim, funkcjonariusz UB. W czasie II wojny światowej służył w GL, w 1945 roku po ucieczce z wojska, został aresztowany przez NKWD. Potem rozpoczął pracę w PUBP w Zamościu. Początkowo był wartownikiem, później oficerem śledczym. Słynął ze swojego okrucieństwa, zwany „katem Zamojszczyzny”. Odbywał karę uwięzienia na 3 miesiące za to, że jeden z przesłuchiwanych przez niego więźniów, podejrzany o współpracę z WiN zmarł w czasie śledztwa. Jednak jako oficjalną przyczynę śmierci podano zawał serca, a Wybraniec został zwolniony z aresztu.

Został skazany w III RP na sześć lat więzienia. W akcie oskarżenia znalazły się takie zarzuty jak bezprawne aresztowanie i przetrzymywanie  w nieludzkich warunkach 23 akowców i WiN-owców oraz osoby, które miały im pomagać. Aresztowani zamiast przepisowych 48 godzin, spędzali w areszcie nawet pół roku, bez przedstawienia im nakazu aresztowania i zarzutów. Znęcał się fizycznie i psychicznie nas aresztowanymi, groził im pozbawieniem życia, bił po całym ciele rękoma, drewnianą i drucianą pałką, kopał obutymi butami, wyrywał paznokcie rąk. W przypadku czterech pokrzywdzonych tortury przeprowadzał z użyciem prądu elektrycznego. Wielokrotnie osobiście wykonywał na więźniach wyroki śmierci.

« Powrót do Leksykonu