Nowe Widnokręgi

Nowe Widnokręgi  – początkowo miesięcznik, potem dwutygodnik społeczno-literacki, oficjalny organ komunistycznego, Związku Pisarzy Sowieckich, wydawany od przełomu lutego i marca do czerwca 1941 roku w okupowanym przez ZSRS Lwowie. Później od 1943 roku jako organ Związku Patriotów Polskich, pod redakcją Wandy Wasilewskiej. Na jego łamach publikowali swoje utwory m.in. Stanisław Jerzy Lec, Leon Pasternak, Jerzy Putrament, Tadeusz Boy-Żeleński, Julia Brystygier, Mieczysław Jastrun, Tadeusz Peiper. Jerzy Pomianowski.

« Powrót do Leksykonu