Opole

Opole – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą. Jedna z historycznych stolic Górnego Śląska i jedno z najstarszych jego miast. Pierwsza wzmianka o grodzie Opole pochodzi z 845 roku, znajdował się tutaj ośrodek plemienia Opolan, które znajdowało się w strefie wpływów czeskich. Około roku 990 zostało przyłączone do Polski wraz z całym Śląskiem. Od 1039 roku znajdowało się przez 11 lat pod panowaniem czeskim. Od 1283 roku Opole było stolicą księstwa piastowskiego i ważnym ośrodkiem handlowo-rzemieślniczym na drodze z Wrocławia do Krakowa. W 1526 roku, wraz z całym Śląskiem weszło pod władanie Hohenzollernów, a od 1666 roku jego właścicielami stają się Habsburgowie.

W 1742 roku Opole weszło w skład państwa pruskiego pod zmienioną nazwą Oppeln. W okresie międzywojennym, w 1921 roku wynik plebiscytu zadecydował o pozostawieniu Opola w granicach Niemiec. Podczas II wojny światowej Niemcy założyli w Opolu liczne obozy pracy przymusowej. W styczniu 1945 roku wojska sowieckie zajęły miasto po ciężkich walkach. Zniszczeniu uległo ok. 60% zabudowy miejskiej. Opole zostało włączone do Polski w ramach tzw. Ziem Odzyskanych.

« Powrót do Leksykonu