Jastrun Mieczysław

Mieczysław Jastrun, pierwotnie Mojsze Agatsztajn – ur. 29 października 1903 r. w Korolówce k. Tarnopola, zm. 22 lutego 1983 r. w Warszawie, polski poeta żydowskiego pochodzenia, prezentujący lirykę refleksyjno-filozoficzną i moralistyczną, tłumacz poezji francuskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się w grudniu do okupowanego przez Sowietów Lwowa. Tu się zajmował pracą translatorską z klasyki rosyjskiej i ukraińskiej oraz brał udział w redagowaniu podręczników szkolnych w języku polskim. 17 września 1940 roku wstąpił do Związku Sowieckich Pisarzy Ukrainy.

Po zajęciu Lwowa przez III Rzeszę w 1941 powrócił do Warszawy, gdzie nawiązał współpracę z prasą konspiracyjną. Pisał też dla pismaNowe Widnokręgi”. W 1945 roku wstąpił do PPR, a następnie do PZPR, z którego wystąpił w 1957 roku. Stało się to po zakazie wydawania miesięcznika „Europa”, którego był współzałożycielem. Należał do sygnatariuszy „Listu 34” – pisarzy i uczonych występujących w obronie wolności słowa.

« Powrót do Leksykonu