Organizacja Wachlarz

Organizacja Wachlarz – wydzielona organizacja dywersyjna ZWZ i AK, utworzona latem 1941 roku w związku z wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej. Celem powołania „Wachlarza” było prowadzenie akcji dywersyjnej na szlakach aprowizacyjnych armii niemieckiej walczącej w ZSRS oraz organizowanie osłony dla planowanego na ziemiach polskich powszechnego powstania zbrojnego przed wycofującymi się z frontu wschodniego Niemcami lub zbliżającą się Armią Czerwoną.

Zobacz więcej: sabotaż i dywersja Armii Krajowej

« Powrót do Leksykonu