Akcja Antyk

Akcja Antyk (akronim od Akcja Antykomunistyczna) – działania kontrpropagandowe mające na celu przeciwdziałanie propagandzie komunistycznej i sowieckiej, rozpowszechnianej głównie przez PPR, a wspomaganą przez ZSRS. Akcja była kierowana przez Podwydział Antyk, powołany w listopadzie 1943 roku przy BIP AK. Od momentu powstania do zaprzestania działalności w lipcu 1944 roku wydziałem kierował Tadeusz Żenczykowski. Akcja Antyk była odpowiednikiem bardziej znanej antyniemieckiej Akcji N.

Zobacz więcej: propaganda Armii Krajowej

« Powrót do Leksykonu