Buła Edmund

Edmund Buła – ur. 17 października 1926 r. w Zagórzu, zm. 11 lipca 2012 r. we Wrocławiu, generał brygady LWP, w latach 1986-1990 szef WSW. Po Kursie Oficerów Informacji rozpoczął w 1946 roku służbę w Głównym Zarządzie Informacji Wojskowej jako oficer w okręgach Lublin, Kraków i Warszawa, a następnie pełnił funkcje kierownicze w kontrwywiadzie w różnych jednostkach wojskowych. W 1957 roku, po przeformowaniu GZI w WSW został szefem Oddziału WSW we Wrocławiu.

W 1960 roku ukończył kurs kontrwywiadowczy w ZSRS i został mianowany szefem Oddziału II – zastępcą szefa Zarządu WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. W latach 1976-1980 był attaché wojskowym przy Ambasadzie PRL w Belgradzie. W 1980 roku został głównym specjalistą w Szefostwie WSW w Warszawie, a w następnym roku zastępcą szefa WSW, by 1986 roku objąć jej szefostwo. W latach 1988-89 na jego polecenie zniszczono znaczną część akt GZI MON i WSW. Akta wcześniej zostały prawdopodobnie sfotografowane i wysłane do Moskwy.

« Powrót do Leksykonu