Wolikowski Romuald

Romuald Wolikowski – ur. 21 grudnia 1891 r. w Romanówce na Wołyniu, zm. 14 lutego 1992 r. w Edmonton, w Kanadzie, generał brygady Wojska Polskiego. W 1921 roku wyznaczony został na stanowisko attaché wojskowego przy Poselstwie RP w Moskwie. Tam między innymi, w okresie od lutego do sierpnia 1922 roku kierował działalnością szpiegowską Bolesława Kontryma. Po dwóch latach spędzonych na placówce dyplomatycznej w ZSRS powrócił do Polski. W kampanii wrześniowej 1939 roku dowodził etapami Armii „Poznań”. Ewakuował się do Rumunii, następnie do Wielkiej Brytanii.

W sierpniu 1941, roku po zawarciu układu Sikorski-Majski i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z ZSRS, wyjechał do Moskwy, gdzie objął stanowisko attaché i szefa Polskiej Misji Wojskowej. 1 września 1941 roku gen. dyw. Władysław Sikorski awansował go na generała brygady. We wrześniu 1942 roku odwołany został z zajmowanych stanowisk na żądanie władz sowieckich i mianowany komendantem kursów oficerskich przy Dowództwie Armii Polskiej na Wschodzie. Po demobilizacji osiedlił się w Edmonton w Kanadzie.

« Powrót do Leksykonu