Stronnictwo Demokratyczne

Stronnictwo Demokratyczne (SD) – polska centrowa partia polityczna, założona 15 kwietnia 1939 roku. W okresie II wojny światowej, liczni członkowie SD podjęli działalność konspiracyjną. W okresie PRL partia sojusznicza wobec PZPR i posiadająca w każdej kadencji kilkudziesięciu przedstawicieli w Sejmie RP. W okresie III RP niewielkie ugrupowanie startujące z list różnych komitetów wyborczych, posiadające w różnych kadencjach pojedynczych przedstawicieli w Sejmie.

« Powrót do Leksykonu