WiN

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość – pełna nazwa Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”. Cywilno – wojskowa organizacja antykomunistyczna. Została założona 2 września 1945 roku, jej strukturę tworzyła pozostałość po rozwiązanej Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj oraz Armii Krajowej. Organizacja chciała przede wszystkim drogą walki politycznej nie dopuścić do wygranej sowietów w demokratycznych wyborach.

Posiadała też liczne siły zbrojne – odziały leśne, które rozbijały więzienia, atakowały posterunki milicji, likwidowały osoby współpracujące z sowieckim reżimem. 1 marca 1951 roku wykonano wyroki śmierci – strzałami w tył głowy na 7 członkach IV Zarządu WiN. Data ta została upamiętniona jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

« Powrót do Leksykonu