Sonderfahndungsbuch Polen

Sonderfahndungsbuch Polen (pol. Specjalna księga Polaków ściganych listem gończym) – była to lista proskrypcyjna tzw. wrogów III Rzeszy, zwana także księgą gończą. Sonderfahndungsbuch Polen to alfabetyczny, imienny wykaz zawierający ponad 61 tys. nazwisk Polaków szczególnie zasłużonych dla Polski, którzy mieli być przeznaczeni do aresztowania i późniejszej likwidacji na obszarach wcielonych do III Rzeszy w ramach Operacji Tannenberg.

Listę na polecenie Reinharda Heydricha przygotował kontrwywiad służby bezpieczeństwa SS, tzw. Sicherheitsdienst, w Berlinie, przy wydatnej pomocy niemieckiej mniejszości narodowej zamieszkałej na terenie Polski, tzw. volksdeutschów. Została ona wydrukowana w formie wydawnictwa książkowego, w lipcu 1939 roku przez centralę policji bezpieczeństwa oraz Sicherheitsdientst.

Zobacz więcej: Sonderfahndungsbuch Polen

« Powrót do Leksykonu