Kuhl Stefan

Stefan Kuhl – ur. w 1917 r. w Kielcach, pochodzenia żydowskiego, szef Głównego Zarządu Informacji Wojskowej. Szefem tej najbardziej zbrodniczej instytucji polskiego stalinizmu był od kwietnia 1947 do czerwca 1950 roku. W czasie śledztwa w jego sprawie był podejrzany o to że: „dopuścił w toku śledztwa do stosowania zabronionych prawem niedopuszczalnych metod śledztwa, polegających na używaniu wobec aresztowanych osób przymusu fizycznego, polegającego na biciu aresztowanych, wielogodzinnych nocnych przesłuchiwaniach aresztowanych i osadzaniu aresztowanych w tzw. karcerach w jesieni 1948 roku wydał służbowe zarządzenie, które wbrew przepisom prawa zezwalało na użycie siły fizycznej wobec aresztowanych, był obecny przy biciu kilku aresztowanych w tym aresztowanego kpr. Edmunda Roszyckiego, któremu zdjęto spodnie, po czym oficerowie śledczy poczęli go bić do krwi pasami, a płk Kuhl, siedząc za biurkiem, liczył uderzenia.”

6 lipca 1950 roku został przeniesiony do rezerwy. Został aresztowany i po kilku godzinach zwolniony. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie zostało umorzone na mocy amnestii.

« Powrót do Leksykonu