Stanisław Tatar

Stanisław Tatar – ur. 3 października 1896 r. w Biórkowie Wielkim, zm. 16 grudnia 1980 r. w Warszawie),  podporucznik artylerii Armii Imperium Rosyjskiego, generał brygady Wojska Polskiego. Studiował w Szkole Artylerii Ciężkiej w Odessie i otrzymał patent oficerski z rąk cara Mikołaja II. Od listopada 1917 do maja 1918 roku dowodził samodzielnym Dywizjonem Artylerii Ciężkiej w I Korpusie Polskim w Rosji. Po wojnie polsko-bolszewickiej uczęszczał do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie i do École Supérieure de Guerre w Paryżu. Po ukończeniu studiów otrzymał tytuł oficera dyplomowanego i 1 listopada 1932 roku przydzielony został do Oddziału III Sztabu Generalnego Wojsk Polskiego. W sierpniu 1939 roku objął dowództwo Artylerii Dywizyjnej 3. Dywizji Piechoty Legionów i sprawował je w początkowym okresie kampanii wrześniowej. Po rozbiciu dywizji z jej resztek zorganizował 3 Brygadę Piechoty i stanął na jej czele.

W okresie od stycznia 1940 do września 1943 roku był szefem Oddziału Organizacyjnego Sztabu Komendy Głównej Związku Walki ZbrojnejArmii Krajowej. We wrześniu 1943 roku wyznaczony został na stanowisko szefa Oddziału III Operacyjnego Sztabu KG AK. 1 października tego roku awansowany do stopnia generała brygady. Na podstawie Instrukcji dla Kraju, otrzymanych z Londynu, opracował plan „Burza”. Zaczął wówczas propagować ideę kompromisu Polski z Sowietami. W kwietniu 1944 roku przerzucony drogą lotniczą (w ramach Operacji Most) do Wielkiej Brytanii. Został III zastępcą szefa Sztabu Naczelnego Wodza. Towarzyszył premierowi Stanisławowi Mikołajczykowi w czerwcu 1944 roku w podróży do Waszyngtonu i w październiku do Moskwy.

Po śmierci gen. Lucjana Żeligowskiego, w 1947 roku był odpowiedzialny za przewiezienie jego ciała do Warszawy, zgodnie z ostatnią wolą zmarłego. Wykorzystał tę okazję do przekazania rządowi Józefa Cyrankiewicza w Warszawie zdeponowanej w Wielkiej Brytanii części zasobów Funduszu Obrony Narodowej – 350 kg złota oraz 2,5 miliona dolarów. Pieniądze te miały być przeznaczone na pomoc dla byłych żołnierzy Armii Krajowej i pozostałych po nich rodzin. Jednak zostały przekazane attaché wojskowemu ambasady Polski Ludowej w Londynie. przekazał również do Warszawy przeszło pięćset teczek archiwalnych Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza, narażając w ten sposób osoby występujące w dokumentach na policyjne represje ze strony komunistycznej bezpieki.

Od tego czasu Stanisław Tatar był izolowany przez środowiska niepodległościowe w kraju i za granicą. Do Polski powrócił w 1949 roku. Po przyjeździe aresztowany i w 1951 roku skazany na karę dożywotniego więzienia na podstawie spreparowanych dowodów Był m.in. oskarżony o defraudację złota ze skarbu Funduszu Obrony Narodowej i próbę wykorzystania przekazania depozytu do rozpoczęcia działalności szpiegowskiej. W 1956 roku zwolniony i zrehabilitowany. Nie powrócił do służby wojskowej. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

« Powrót do Leksykonu